Giới thiệu Công ty

Công ty TNHH sản xuất gỗ cây cao su Kon Tum được thành lập vào ngày 27/06/2017, là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạch toán độc lập, thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn và là công ty con của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp áp dụng cho loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên. Ngày 12/09/2017, theo Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Công ty đã xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ cây cao su Kon Tum với mục tiêu chế biến gỗ xuất khẩu với các sản phẩm tinh chế từ gỗ nguyên liệu và các loại ván dùng để áp tường, làm sàn nhà, lamri,… dùng trong trang trí nội thất để tiêu thụ thị trường trong nước. Dự án này sẽ tạo thuận lợi cho việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho người lao động và góp phần phát triển tỉnh Kon Tum cũng như kinh tế địa phương.